Data Management Solutions

RBG Finance staat bedrijven bij door advies over en implementatie van datamanagement voor rapportage processen. Vanuit verschillende dimensies nemen de eisen te:

  • Risicomanagement: beheersen en meten van datakwaliteit voor kritische en secundaire processen
  • Control: de integriteit van datasets bewaken gedurende transport, verwerking en opslag in de procesketen
  • Compliance: het verschaffen van transparantie aan de interne en externe stakeholders en bewaken dat rapportage processen aan interne
    en/of externe standaarden voldoen.
  • Analyse: Het inrichten van datasets zodat data mining technieken eenvoudig kunnen worden toegepast om relevante trends in de data geïdentificeerd kunnen worden.

Staat datakwaliteit al bij u op de agenda?

Veel tijd en kosten gaan verloren doordat datakwaliteit in organisatorische (IT) processen/ projecten vaak te laat op de agenda komt. Bijkomend probleem is dat rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van datakwaliteit in de rapportage waardeketens vaak niet duidelijk zijn. Hierdoor ontbeert het vaak aan ketenbrede afstemming zowel in de verticale bedrijfskolom (bijvoorbeeld binnen de risk discipline vanaf het bronsysteem tot en met het doelsysteem/ rapport) als de horizontale verbanden met andere bedrijfsdisciplines (bijvoorbeeld Finance en de jaarrekening). Bovendien gaan kansen verloren om de efficiency te verbeteren in het rapportage proces (bijvoorbeeld minder handmatige work arounds).

Datakwaliteit verhogen

RBG Finance heeft ruime ervaring in bovenstaande aandachtsgebieden en heeft inmiddels voor meerdere bedrijven succesvol een risico-controle raamwerk geïmplementeerd met als doel datakwaliteit aantoonbaar op een acceptabel niveau te brengen en/of te houden. Graag lichten wij ons concept/plan van aanpak aan u toe. Wellicht kunnen we u ook helpen met het implementeren hiervan.

opened-email-envelope

06-40772707
info@rbg.nl